Kontakt

Towarzystwo ALTUM Programy
Społeczno-Gospodarcze

ul. Warszawska 5/7
35-205 Rzeszów
tel: 667 634 050
e-mail: dotacjemlodzi@altum.pl


Weź udział w projekcje „Dotacje dla Młodych – wsparcie na starcie”.

Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze oferuje:

BEZZWROTNE WSPARCIE FINANSOWE

NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Dla kogo?

Kto może wziąć udział w projekcie
  • osoby w wieku 18-29 lat,
  • osoby, które utraciły zatrudnienie po 01.03.2020 r. z powodu pandemii COVID. Uczestnikiem projektu może być zarówno: osoba, która otrzymała wypowiedzenie umowy zatrudnieniowej, osoba której umowa nie została przedłużona (termin umowy zakończył się), osoba, która sama złożyła wypowiedzenie umowy z powodu pandemii,
  • osoby posiadające status osoby biernej zawodowo na rynku pracy,
  • osoby zamieszkujące/uczące się na obszarze województwa podkarpackiego w rozumieniu KC,
  • osoby, które nie należą do grupy określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1
  • osoby zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w oparciu o wpis do CEIDG/KRS.
  • Kryteria premiujące udział w projekcie:
  • osoby zamieszkujące w miastach średnich i tracących funkcje społeczno-gospodarcze w rozumieniu przepisów KC. W województwie podkarpackim miasta spełniające powyższą definicje to: Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg.
  • kobiety
  • osoby z niepełnosprawnościami

O projekcie

Wartość ogółem projektu: 1 965 787,20 zł
Wkład UE: 1 944 797,84 zł
Budżet Państwa: 288 032,39 zł
Okres realizacji Projektu:
od 01.05.2021 do 31.10.2022.