Wstępna lista osób zakwalifikowanych do wsparcia

Wstępna lista osób zakwalifikowanych do wsparcia finansowego w projekcie „Dotacje dla młodych – wsparcie na starcie ”