Uwaga

Informujemy i przypominamy, że w dniach 23 do 31.05.2022 należy złożyć w biurze projektu rozliczenie otrzymanego wsparcia pomostowego.