Ostateczna lista osób zakwalifikowanych do wsparcia

Ostateczna lista osób zakwalifikowanych do wsparcia finansowego w ramach projektu „Dotacje dla Młodych – wsparcie na starcie” realizowanego w ramach Poddziałania 1.2.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.