Kontakt

Towarzystwo ALTUM Programy
Społeczno-Gospodarcze

ul. Warszawska 5/7
35-205 Rzeszów
tel: 667 634 050
e-mail: dotacjemlodzi@altum.pl


O projekcie

Nazwa projektu: „Dotacje dla Młodych – wsparcie na starcie”

Projekt realizowany jest przez Towarzystwo ALTUM, Programy Społeczno Gospodarcze

Projekt „Dotacje dla Młodych – wsparcie na starcie” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach PO WER 2014-2020.

Okres realizacji projektu: od 2021-05-01 r.  do 2022-10-31 r.

Zasięg terytorialny: województwo podkarpackie

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych, biernych zawodowo do 29 roku życia, które utraciły zatrudnienie po 01.03.2020 r. poprzez rozwój przedsiębiorczości rozumianej jako wspieranie samozatrudnienia przez doprowadzenie do powstania 40 nowych mikroprzedsiębiorstw i zapewnienie ich trwałości dzięki wykorzystaniu dostępnych instrumentów wsparcia do 31.10.2022 r.

 

Projekt jest skierowany wyłącznie do osób fizycznych, które zamieszkują lub uczą się na obszarze województwa podkarpackiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Grupę docelową w projekcie stanowi 44 osoby.

Do udziału w projekcie zapraszamy:

 • osoby w wieku 18-29 lat,
 • osoby, które utraciły zatrudnienie po 01.03.2020 r. z powodu pandemii COVID. Uczestnikiem projektu może być zarówno: osoba, która otrzymała wypowiedzenie umowy zatrudnieniowej, osoba której umowa nie została przedłużona (termin umowy zakończył się), osoba, która sama złożyła wypowiedzenie umowy z powodu pandemii,
 • osoby posiadające status osoby biernej zawodowo na rynku pracy,
 • osoby zamieszkujące/uczące się na obszarze województwa podkarpackiego w rozumieniu KC,
 • osoby, które nie należą do grupy określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1
 • osoby zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w oparciu o wpis do CEIDG/KRS.

Kryteria premiujące udział w projekcie:

 • osoby zamieszkujące w miastach średnich i tracących funkcje społeczno-gospodarcze w rozumieniu przepisów KC. W województwie podkarpackim miasta spełniające powyższą definicje to: Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg.
 • kobiety
 • osoby z niepełnosprawnościami

Uczestnicy projektu zobowiązani są do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy kalendarzowych, począwszy od daty jej zarejestrowania.

Główne działania:

 1. Ocena predyspozycji kandydatów do projektu.
 2. Wsparcie szkoleniowe grupowe przed rozpoczęciem działalności gospodarczej dla 44 Uczestników Projektu.
 3. Wsparcie szkoleniowe indywidualne przy opracowywaniu Biznesplanów dla 44 Uczestników Projektu.
 4. Wsparcie bezzwrotne na  rozpoczęcie działalności gospodarczej – 23 050,00 PLN.
 5. Wsparcie pomostowe po rozpoczęcie działalności gospodarczejwsparcie finansowe udzielne w okresie 6 miesięcy od założenia działalności (6 mies. x 2 600,00 PLN).

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

Wartość projektu to 1 965 787,20 PLN, w tym dofinansowanie z UE: 1 944 797,84 PLN.