Lista wyników oceny formularzy

LISTA WYNIKÓW OCENY FORMULARZY REKRUTACYJNYCH do projektu „Dotacje dla Młodych – wsparcie na starcie” realizowanego w ramach Poddziałania 1.2.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.