Harmonogram

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia: Odbywanie wstępnych rozmów rekrutacyjnych – (doradca zawodowy)

Lp. Rodzaj wsparcia/działania Data udzielania wsparcia/działania Godziny udzielania wsparcia/działania Dokładny adres realizacji wsparcia/działania Liczba uczestników
1 Odbywanie wstępnych rozmów rekrutacyjnych – (doradca zawodowy) 27.08.2021 8:00-18:00 Rzeszów, ul. Warszawska 5/7 60
30.08.2021 8:00-18:00
31.08.2021 8:00-18:00
01.09.2021 8:00-18:00
02.09.2021 8:00-18:00
03.09.2021 8:00-18:00